ÚJ!2018.10.06. – Jákób útja Beérsebából Háránba (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Ezerszám van tanítás Ábrahám (azaz Abrám) életútjáról, akit az ÚR Hárán városán át hívott el, és így jutott el Kánaánba, és ott többek között Beérsebába is. Ábrahám vándorlását minden oldalról elemzik e tanítások, szellemi üzenetekkel feltöltve azt. Azonban valahogy nem került még felszínre az az út, amit unokája, Jákób tesz meg pont fordított irányba. Ennek vajon milyen szellemi üzenete van napjaink hívői számára?
ÚJ!2018.09.29. – A mindent magába foglaló Igazság (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
„Jó Tanító, mit tegyek, hogy örökrészül kaphassam az örökéletet?" Egy ifjú ilyen kérdéssel tartóztatta fel Jézust. Vannak ma ilyen kérdései az embereknek? Reméljük, hogy a sok egyéb mellett valahol ez is ott motoszkál bennük. Mint ahogy azt is, hogy jó helyen és a megfelelő személytől kérdezik ezt meg. Egy személy van, Aki nem csak választ tud erre adni, hanem Ő Maga a Válasz.
 
ÚJ!2018.09.29. – Szellemi nyugdíjasság (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
A Biblia nem ismeri a nyugdíjas kifejezést: a megidősödött emberekről a fiatalabb családtagok gondoskodtak, illetve JHVH TB-i ellátórendszere. Ugyanakkor vannak példák arra, hogy Istent aktívan szolgáló emberek – ilyen vagy olyan okból, de – egyszer csak ’letették a lantot’. Na, ne ijedjünk meg: Isten elhívása megbánhatatlan… Ezek az emberek sem nyugdíjba vonultak (mai értelemben)  – éppen ellenkezőleg! Meglepődnénk, ha tudnánk: az Újszövetség mekkora hányada hiányozna most a Bibliánkból, ha Isten nem vonta volna ki szolgáit buzgó publikus szolgálatukból, és küldte volna őket „nyugdíjba”.
ÚJ!2018.09.22. – Isten jelenléte a salamoni és a pünkösdi időben (Kiss Csabi) -  Letöltés
Ismert matematikai törvény, hogy két pont meghatároz egy egyenest. Isten a salamoni Templomban is és Pünkösdkor is kiárasztotta a jelenlétét. Ez az Ő akarata – és ezt az egyenest tovább is húzhatjuk: a mi személyes életünkig is. Isten jelenléte bennünket is el akar érni, be akar tölteni.
ÚJ!2018.09.22. – Fel sem fogjuk, mekkora kárt okozhat a beszédünk (Kispál Zsolt) -  Letöltés
Zsolti a házasságtörő asszony történetéből indul ki, és beszél a kárhoztatással teli beszédek súlyáról. Bizony, fel sem fogjuk, hogy rossz, kárhoztató beszédeink, imáink, kívánságaink mennyi kárt okoznak az embertársainknak. Ha nem szándékosan történtek is ezek, akkor is hasonlóak ezen megnyilvánulásaink ahhoz, mint amikor a farizeusok vádolták (és is híján agyon is kövezték) az előbb említett asszonyt. Ezekkel olyan sebeket okozunk az emberek lelkében, amellyel tönkre is tehetjük őket.
ÚJ!2018.09.22. – Istennel labdázni (Antal-Pap Judit) -  Letöltés
Az Istennel való kapcsolat oda-vissza működik. Mi megtesszük a mi részünket, Ő pedig megteszi az övét. A szervát Jézus adta nekünk először, így a kapcsolatot Ő kezdte. A mi feladatunk nem a vallásos élet, hanem hogy visszaüssük Neki a labdát. Vagy elkapjuk, és azt tegyük vele, amit Isten elvár tőlünk.
ÚJ!2018.09.15. – Ámósz 5:6 - Istent keresni (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Az Isten-keresésről egy rövid üzenet attól az Ámósztól, aki ilyen zsoltárban zeng az Örökkévalóról:
 
„Mert íme!
A hegyek Formálója,
A szél Teremtője,
Az emberek szándékának Elmondója,
A hajnal feljövetelének Készítője,
A Föld halmain Lépdelő,
JHVH az Ő Neve, Seregek Elohimja”
„Kimah és Keszil Készítője,
A halál árnyékát reggellé Átformáló,
Az, Aki elsötétíti a nappalt éjjellé
A tenger vizeit Előszólító,
Ő szétömleszti azokat a Föld felszínén,
JHVH az Ő Neve.”
 
(Az Ámósz 4:13, 5:8-nak a szó szerinti visszaadása a Dabhar fordítás segítségével)
 
ÚJ!2018.09.15. – Van miért és kiért küzdeni (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Dávid egyik érdeme a sok között, hogy az embereinek megtanította, hogy van értelme élni, küzdeni, és a jelenen túllátni. Így lettek az elkeseredett embereiből hősök. A remény, az optimizmus soha nem a tények elől való elbújást és azok megtagadását jelenti, ls így nem a harc elkerülését, hanem azt, hogy a legrosszabb közepette is megtalálom a győzelem ízét.
ÚJ!2018.09.01. – A házasságtörő nő példája (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Azt biztosan állíthatjuk, hogy Jézus soha, egyetlen esetben sem bírálta felül Mózest. Akkor hogy juttatja érvénybe az Általa képviselt kegyelmet és Mózes törvényét egyszerre a házasságtörésen kapott asszony esetében?
ÚJ!2018.09.01. – A farizeusok kovásza (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Jézus azt állította, hogy a képmutatás a farizeusok tanítása által valósul meg. A képmutatás lényege, hogy fenn kell tartani a látszatot, hogy a valóság az, ami a színpadon történik. Ehhez a vallási rendszerek vezetői hozzárendelik a résztvevők szerepét: a ’plebs’ az állandó bűnös, az ’elit’ pedig, aki magát a rendszerrel azonosítja. Nagy probléma mindemellett az is, hogy minden vallási rendszer másokban konkurenciát lát, és az nem Krisztust akarja odaadni az embereknek, hanem a saját, felsőbbrendűnek tartott rendszerét. Ez a farizeusok kovászának lényege, amely ma is keleszti a kereszténységet.
2018.08.25. Hogyan gondolkodik rólunk Isten? (Kispál Zsolt) - Letöltés
Isten a kozmosz megteremtésével egy rendet is teremtett. Ezt a rendet az összekuszáló (közismert nevén: ördög) folyamatosan szétzúzni igyekszik. Úgy is, hogy folyamatosan torz képet ad rólunk és kárhoztatás alatt tart.
ÚJ!2018.08.25. – Hitvány emberek – Istennek van velü(n)k terve (Nyeste Zsolt) -  Letöltés
Egyikünk se a tökéletessége miatt kellett Jézusnak – ahogy a Tizenkettő sem volt az. Jézus egyszerű, hétköznapi, sokszor ’hitvány’ embereket hívott el. Mi is ilyenek voltunk, és mégis kellettünk Jézusnak. Sőt, akar is használni bennünket. Persze ehhez át is formált sok területen, de azért egyikünk sem mondhatja, hogy most már a tökéletességünk miatt szolgálhatjuk az Urat. Zsolti ’egyszerű parasztgyerek’ volt és most is az (ezt ő mondja magáról! - :) ), így erről teljes hitelességgel tud beszélni.
ÚJ!2018.08.25. – Indulatok és motivációk (Csóka Ferenc) -  Letöltés
A bűn ritkán jelentkezik az életünkben bűnként. Kíváncsiságaink, vágyaink, érdeklődésünk, motivációink – mind-mind olyan területei az életünknek, amelyek ajtót nyithatnak a bűn és a romlás előtt. Éva közismert esete is megmutatja, hogy egy érthető és egyszerű éhség is milyen bonyodalomba vezethet. Nem szabad természetesen minden mögött bűnt keresni, és ezért elvetni, hiszen ebben a világban sok jó dolog is van, amit Isten oda akar nekünk adni. Azoktól azonban, amik elkerülésére Isten figyelmeztet bennünket, óvakodnunk kell.
ÚJ!2018.08.18. – Márpedig van sors (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Lehet fintorogni a gyülekezetekben a ’sors’ szó hallatán, de az a helyzet, hogy nem lehet kiiktatni se a Bibliából, se a napi élet gyakorlatából. Sajnos kevéssé ismert, hogy a bibliai kultúrában a „jövő (mai értelemben: örök) élet” az utódoknak az atyjuk halála utáni életszakaszát jelentette, melyről előre tudták, hogy mi lesz az. Ez a sors lényege. Ez természetesen nekünk, hívőknek nem az eredeti értelemben értendő, hanem szellemiben. De a lényeg ugyanaz: tudom, mi az.
ÚJ!2018.08.18. – A vádlás súlya és haszna (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
A vallási rendszerek (az összes, így a keresztényiek is) remekelnek abban, hogy a bűneinkre emlékeztessenek – folyamatosan a vád súlyát használva fel arra, hogy a követőiket sakkban tartsák: ezzel pedig a rendszerükön belül. Sátán természetesen örömmel adja tevékenységét ehhez a folyamathoz, sajnos nem kevés sikerrel – ugyanakkor nem tudva, hogy valójában ezzel a kegyelemből megigazított hívő ember malmára hajtja a vizet. Ezért e tanítás címe az, ami.
ÚJ!2018.08.12. – A vádlás légkörében (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Jézus magánélete annyira átlátható volt, hogy a saját házát is teljesen megnyitotta az emberek előtt. (Vajon melyik mai ún. nagy szolgáló teszi ezt meg?) Még a háza fedele is bánta ezt egyszer… Jézus azonban nem rosszallta ezt. Hagyta, hogy a kritikusai lecsekkolják az egész életét, mivel Neki nem volt semmi rejtegetni valója. Így aztán a kritikusait ott is találjuk mindenhol – még Jézus házában is, vagy amikor úton van szombatnapon a tanítványaival. Jézusba azonban nem tudtak igazán belekötni, bár Őt és a tanítványait folyamatosan, egyre nagyobb mértékű vádlás vette körül. Ez pedig a vallás, Jézus saját vallásának vezetői szájából áradt ki. Jézust azonban ez se nagyon érdekelte: tette a dolgát. A nagyobb baj, hogy a farizeusok kovásza egy ponton még az olyan egyszerű embereket is megfertőzőtt, mint Péter apostol…
ÚJ!2018.08.04. – Kereszténység márpedig nincs (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Azt gondolom, hogy furán hat egy ilyen című üzenet egy ugyanilyen nevet viselő közösség honlapján. Úgy van, annak is lett szánva. De semmiképen nem annyira fura ez, mint az a tény, hogy az Újszövetség születésének idejében a mai értelemben a kereszténység, mint fogalom, mennyire más színezetű volt, mint mostanában – és a hívők közt nem is létezett. Hát még ha hozzávesszük azt a történelmi tényt, hogy a kereszténység csak akkor vált egy társadalomban pozitív fogalommá, amikor az államhatalom legalizálta, pénzügyileg és politikailag támogatta azt. Ennek következményei bár közismertek, a tanulságai továbbra is sajnos „lényegtelenek”.
ÚJ!2018.08.04. – A beszédben lévő felelősség (Csóka Ferenc) -  Letöltés
A beszédünk egy embert el is tiporhat, de fel is építhet. Saját magunkat is. Nem mindegy tehát, hogy miként használjuk. Van azonban példánk: Jézus. Őt is sokszor vitték olyan helyzetbe, ahol ugyanazt a véleményt várják el Tőle, amit ők is képviseltek – amibe a Mester nem ment bele természetesen. Jézus nem vádolta az embereket, még a bűnösöket se – és nekünk is eszünkbe kell jutni ennek, amikor mások vádolására készülünk.
2018.07.28. – Szellemi támadás és közöny (Antal-Pap Judit) -  Letöltés
A kilátástalanság, a depresszió, a közöny és a homály annak a jele, hogy szellemi támadás alatt élünk, és az ellenség behatolt - mint egy számítógépes vírus - a 'biztonsági résünkön'. Nem elég kiírtani az életünkből, hanem be is kell zárni a kaput előtte!

 
2018.07.28. – Hibátlan Jézus (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Az ember jelleme elvisel egy bizonyos terhet, de ennek határa véges – és a határon túl az ember elvesztheti önuralmát, méltóságát. Még Pál leveleiből is látható, hogy ez a szellemi óriás is vívódik bizonyos helyzetek után, hogy helyesen tette-e azokat. De nem így Jézus! Őt soha, egyetlen szituáció sem képes kizökkenteni méltóságából, hogy tetteit felett elveszítse a kontrollt. Még a szenvedései és a Keresztre feszített állapotában is tökéletesen megmaradt elhívásában és az Atya akaratában. Rá egyszerűen nincsenek szavak, csak a csodálatunk: Ő tökéletes! Ámen.

 
2018.07.22. – Hitvallás (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
A szokásos leírást most ezen üzenethez írt jegyzetből néhány mondat helyettesíti: „A Biblia hitvallásnak nevezi azt, amikor az embernek önmagával, Istennel vagy egy másik személyjel való kapcsolatát akarja leírni. Vallástétel = azonosat vallani.
Ez egy háromélű szó:
I. olyat mondani, úgy élni, ami egyezik a meggyőződésemmel.
II. azonosat vallok és élek minden szituációban.
III. azonosat vallok valakivel, így harmóniában vagyok vele.”

 
2018.07.22. – Suha János bizonysága -  Letöltés
János nagyon mélyre jutott, de most már a helyén van. Hallgassátok meg a bizonyságát, amely arról szól, hogy Isten a legnagyobb mélységben is munkálkodik, és bármilyen helyzetből ki tud hozni.

 
2018.06.30. – Üzenet rólunk, emberekről. (Csóka Ferenc) -  Letöltés
Egy olyan üzenet, amely a beszédről, keserűségről, eltévedésről, bukásról, visszatalálásról, reménységről szól – azaz rólunk, emberekről, hívőkről és nem hívőkről egyaránt. Csak ajánlani tudom! Pergő, dinamikus és súlyos üzenet – az üzenetet átadó számára sem várt (meglehetősen vidámra sikeredett) befejezéssel, mintegy feloldással a végén.

 
2018.06.30. – A királyi menyegző (Kispál Zsolt) -  Letöltés
Anglia nemrégiben a királyi család menyegzőjének lázában égett … pedig ez a királyi pár csak egy országon uralkodik. Jézus példája azonban a Királyok Királyának menyegzőjéről szól, éppen ezért érdekes, hogy ez a meghívás a meghívottak közül senkit sem érdekelt. Szemben pl. a földi királyok menyegzőjével, amellyel minden média-felület tele volt – hiszen az embereket az érdekelte. A Királyok Királyának menyegzője azonban nem maradhatott vendégek nélkül – a Király mindig gondoskodik Fia számára vendégekről. Na de akkor mégis: hogy került oda az az egy valaki illetlen ruhában? Vagy még inkább: Miért így ment el, ha egyszer a Király mindennel ellátta, amire a menyegzőre szüksége volt? (Válasz az üzenetben!)

 
2018.06.30. – Ha bajban vagyunk… (Vozár Krisztián) -  Letöltés
…mindig van segítség! Még ha mi magunk nem is tudunk tenni semmit magunkért. Péter börtönbe került. Ez van, ez együtt jár az apostoli munkakörrel. A gyülekezet azonban tudta, hogy Péternek még nem jött el az idő a mártírságra, így imádkoztak érte – és Péter meg is szabadult! Ugyanakkor Isten adott fegyvereket nekünk is, hogy mi magunk is szembe tudjunk nézni a velünk szembe álló nehézségekkel.

 
2018.07.07. – Ha ma élne Jézus… (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Nem régiben a média is hírt adott arról, hogy egy karizmatikus vezető a meglévő magánrepülői mellé újabbat szeretett volna venni, és az ehhez szükséges 54 millió dollár (!) összeadására kérte videó-üzenetben a híveket. Azzal indokolta ezt a felháborító, Krisztus indulatától homlokegyenest ellenkező szégyentelen pénz-koldulását (és hány ilyen dolog van még…), hogy ha Jézus ma élne, Ő se szamáron járná a városokat (hanem szerinte repülőn). Nos, ezt az üzenetet ez a fiktív feltételezés inspirálta: milyen hatást váltana ki a mai ún. ’keresztény’ világból, ha ma élne Jézus? Botrányt.

 
2018.07.07. – A fiak kenyere (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Ahogy Dávid Sátora is azért volt az, ami, mert Dávidé volt, úgy az ÚR Asztala is minden esetben az a konkrét asztal volt, amelynek asztalfőjén az ÚR ült. A fiak kenyere pedig nem más, mint ezen az asztalon lévő étkezésre szánt kenyér. A kenyér: a bőség, az áldás szimbóluma. Ha pedig valakik számára az a kiváltság adatott, hogy ezt a kenyeret együtt fogyaszthatták el Jézussal – nos ezt csakis a fiak, Isten fiai tehették, tehetik meg. Ez a fiak kenyere. Ugyanakkor, mint minden asztalról, úgy az ÚR asztaláról is hullik alá morzsa. Az asztal alatt egy más világ tárul elénk: azoké, akik soha nem tapasztalták meg, milyen lehet az ÚR asztalánál Isten gyermekeként ülni, szabadságban, félelem nélkül. Ők eddig, amíg Jézus el nem jött, csakis a morzsákból éltek. Jézus azonban felemeli az embereket az Ő asztalához. De a fiak kenyeréből még a morzsa is szabadulást ad.

 
2018.06.24. – Bizonyságok -  Letöltés
Jézus él és cselekszik! Ámen.

 
2018.06.24. – Még mindig csak EGY a szükséges dolog! (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
A május 12.-ei üzenet folytatása, továbbra is Márta példáján keresztül tekintve.
Youtube

 
2018.06.16. – Zombik márpedig nincsenek! (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Pedig eddig azt gondoltam, hogy létezik zombi-kereszténység. A Jelenések 3:1 alapján azonban eljutottam erre a fantasztikus következtetésre. A szárdiszi gyülekezet névadása finoman szólva se volt telitalálat. A külső ’élő’ kirakat mögött Jézus halált lát, mert hiányzott már belőlük az élő hívőt jellemző természetfeletti szikra. Az a jó hír (sőt, Jó Hír!), hogy van ebből kiút!
Youtube

 
2018.06.16. – Mindig van lejjebb! És mindig van tovább! (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Hívő életem egyik megtapasztalása foglalható így össze… Személyesen nagyon szeretem Ruth Könyvét. Az első fejezete egy rendkívül nehéz élethelyzetről szól, de a harmadikban már merőben más Naomi tanácsa a menye számára: újra felcsillan a fény ugyanis az alagútjuk végén. Sámsont is elhagyta az ereje élete egy pontján és vált a kiégett hívő mintaképévé. Azonban ahogy Sámson fején a haj, úgy Ruth életében a remény újra ébred. Bizony, Isten Szelleme a legnagyobb sötétség felett is ott tud lebegni!
Youtube

 
2018.06.09. – A Szent Szellem használatában (Csóka Ferenc) -  Letöltés
Feri személyes bizonyságoktól teli üzenete arról szól, hogy Isten Szelleme ma is bárkit tud használni, és hogy a Szent Szellemmel való betöltekezés nem öncélú, hanem Isten szolgálata miatt adatik a hívőknek. A Szellem útját megújulás, helyreállás szegélyezi! Erről szól ez az szolgálat és a benne elhangzó bizonyságok. Bátorodjon a szívetek ebbe az irányba!
Youtube

 
2018.06.09. – Prófétálás az újszövetségi időkben (Kispál Zsolt) -  Letöltés
Zsolti folytatja a május 19.-ei üzenetét. Most rátér a próféciák újszövetségi működésének elemzésére, mivel a prófétálás és a prófécia igenis jó és hasznos, sőt, nélkülözhetetlen a hívő életében.
Youtube

 
2018.06.09. – Miben mutatta meg a dicsőségét...? (Kispál Zsolt) -  Letöltés
Egy nem igazán jól megszervezett menyegző is alkalmas volt arra, hogy a Mester megmutassa a dicsőségét. Bizony, Jézus – Aki csak vendégként volt jelen Kánában eme híressé vált menyegzőn – még ebben a hitetlenséggel hemzsegő helyzetbe is megoldást (ott konkrétan bort) hozott be. Akkor vízből bort – ma bajból jót: Neki mindegy!
Youtube

 
2018.06.03. Útjaink elágazása és közös pontjai (Gönczi Zsolt) - Letöltés
Egyes becslések szerint kb. 105 milliárd ember él(t) eddig a Földön – és egyikü(n)knek sincs közös utunk teljes mértékben. Mégis van, ami összeköt bennünket: Ádámtól Noéig mindannyiunknak közösek az őseink, akiktől sok közös vonást örököltünk. Júdás rövid levelében megvizsgáljuk a hívők néhány közös vonását, Júdás megfogalmazásában: a) elhívottak, b) akiket az Atya szeretett, c) akiket megtartott. Ámen.
2018.05.26. – A Jó és a Rossz Tudás Fája (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
E rövid, Úrvacsorai alkalmon elhangzó gondolatindító üzenet tabukat és mélyen belénk ívódott téziseket igyekszik új irányból megközelíteni, sőt - megkérdőjelezni. Ehhez pedig e híres Fa üzenetét nézzük meg néhány mondat erejéig.

 
2018.05.26. – Szolgálni, de nem szolgalelkűvé válni (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
A ’szellem’ gondolkodásmód. A megtérés új szellemben, azaz új gondolkodásmódban és életvitelben járás. A Biblia tele van ellentétes ’szellemek’ leírásával, pl.: félelem szelleme v.s. erő, szeretet és józanság szelleme; e kor szelleme v.s. Istenből való szellem; antikrisztus, azaz a tévelygés szelleme v.s. igazság szelleme; rabszolgaság szelleme v.s. fiúság szelleme. E tanítás az utóbbiról szól.

 
2018.05.19. – Mindenki meg fog botránkozni Jézusban, DE… (Nyeste Zsolt) -  Letöltés
A világ legismertebb kakasa az, amelynek megszólalását követően Péter megtagadta Jézust. Péter összezuhant ezután – és valószínűleg nem nagyon tudta már elhinni, hogy innen van tovább. Ez azonban nem igaz: Jézus valóságosan kihozza belőle az Iránta való szeretetét. Sajnos ma is nagyon sokan vannak, akik tetteikkel megtagadták az Urat. Péter esete mutatja, hogy Jézus vissza akarja és tudja állítani az ember szeretetét.

 
2018.05.19. – Jókívánság vagy prófécia? Nem mindegy! (Kispál Zsolt) -  Letöltés
Nem bizony! Ezzel együtt ma az Eklézsiában boldog-boldogtalan prófétál vagy ’prófétál’ – következmények és visszacsatolások elemzése nélkül. És ez baj, mivel a prófétálás Istenből szólást jelent, és nem említhető vele egy lapon a jókívánság, amely pedig az ember lelkének pozitív irányú megnyilvánulása lehet, de sajnos legtöbb esetben emberi és öncélú. Persze mindkettőnek meg van a helye és haszna a hívő életben, de ne keverjük össze őket.

 
2018.05.19. – A keresztre tartó Jézus (Csóka Ferenc) -  Letöltés
Még a hitetlen világ is elismeri, hogy Jézus tanításai és élete kimagaslik mindenki más emberétől. Jézus nagysága azonban sehol annyira nem ragyog tisztán, mint amikor a halálába tart – szenvedések közepette is megőrizte nagyságát. A Golgotáig vezető útjának minden méterét a vére borította, mígnem bevégezte Istentől rendelt sorsát a Kereszten. A Kereszt Jézusát még a mai orvosi eszközökkel sem lehetett volna megmenteni: de Neki ez volt megírva.

 
2018.05.12. – Vajon mindig olyan Istenes dolog-e az a bizonyos EGY, ami szükséges? (Gönczi Zsolt) - Letöltés
A kérdésre egyértelműen legtöbb esetben ’NEM!’ a válasz. Ha nem értesz ezzel egyet, nem probléma, akkor ne hallgasd meg ezt az üzenetet. (Vagy pont azért hallgasd meg.)
Youtube

 
2018.05.12. – Bekényszerítve II. (Gönczi Zsolt) - Letöltés
Kényszer alatt élni… Brrr. Megint erről lesz szó – ez van. (De ha egyszer ez az üzenet kattant be. De az is lehet, hogy így élem meg éppen hívő életemet.) Ha kényelmetlen a kényszer gondolata is, pár klikk és a szabad akaratról milliónyi üzenetet találtok a neten.
Youtube

 
2018.05.05. – Bekényszerítve (Gönczi Zsolt) Letöltés
A ’szabad akarat’ egyáltalán nem biblikus fogalma olyan mértékben belefészkelte az agyunkba magát, hogy automatikusan le akarunk rázni magunkról minden kényszert. Pedig nincs nagyszerűbb dolog, mint ha Isten megragad bennünket és nem ereszt – valósággal kényszerít. És ezt a belsőnkben kiépített függőségben jelenik meg. (Igen, kedves ateista barátaim, igazatok van: az élő hit is ’ópium’, nem csak a vallás! De ne gondold, hogy Neked nincs ’ópiumod’, hogy Te teljesen szabad vagy. Mind függünk valakitől vagy valamitől.) 
Youtube

 
2018.05.05. – Nem atomtudomány ez! (Gönczi Zsolt) - Letöltés
A Biblia egyáltalán nem egyszerű írás: nehéz kérdésekre adott nehezen befogadható válaszokkal (legalább is annak, aki mer egyáltalán a mélyére ásni). Azonban Isten Királyságának alapelveiről sok mindent el lehet mondani, de hogy nem bonyolultak, az biztos. Vajon ki nem érti pl. Jézusnak a megbocsátásról való tanításait? Mi ebben a bonyolult? Mégis, egy csomó ember kikerüli ezeket a dolgokat – és még csodálkoznak, hogy az életük zsákutcába jut… A mobiltelefon működését sem kell értenünk ahhoz, hogy használni tudjuk. Ilyen a Biblia is: bonyolult ’szerkezet’ ugyan, de nem atomtudomány a napi használata. 

 
2018.04.28. – Ádám vétkének örököseiként is körbevesz Isten prófétai Szava bennünket (Kispál Zsolt) - Letöltés
Zsolti Ádámtól kiindulva beszél arról, hogy mennyire meghatározza Isten prófétai Szava a mai napig is az életünket. Találó példákat hallhatunk arról, hogy már Ádám is prófétált ’apáról és anyáról’ (holott neki nem voltak szülei), sőt, valamilyen módon a kisbabák is a legelső felsírásukkal. Ez akkor is igaz, ha Ádám vétkét mindannyian megörököltük (és ehhez még hitre se volt szükségünk) – ugyanakkor az is meg van írva, hogy Jézus engesztelése is elhat mindenkire. Azonban Jézus áldozatának áldása viszont hit által jön be az életünkbe. Ádám vére – Jézus vére: mindkét vér formálásának a lehetősége ott van az életünkben. 

 
2018.04.28. – Áldás és pénzügyek (Nyeste Zsolt) - Letöltés
Minap valaki azt mondta a gyülekezetünkről, hogy itt nincs áldás (kérjük, ezt a kedves testvért, hogy nyugodtan tegye ezt a véleményét közzé a FB-on és egyéb fórumokon! Köszönjük!). Ez a rövid tanítás Zsolti hosszú, elkötelezett hívő életének tapasztalatán alapszik. Zsolti vállalkozó, családapa, a gyülekezet egyik vezetője, csupaszív-ember, akinek az élete nyitott könyv. Így hűsége és a rajta lévő áldás, odaszánása egyaránt hiteles személlyé teszi arra, hogy az áldásról és a kenetről tanítson.
A kritikusainknak pedig szép napot kívánunk! 

 
2018.04.22. – Jézus pénzügyei (Gönczi Zsolt) - Letöltés
Jézus nem alapított gyülekezetet, és Ő Maga soha nem is volt egynek se tagja (ma se…). Ugyanakkor a körülötte kialakult kis csapat minden tagja teljes mértékben mindenét elhagyta Őérte. Ezzel nekünk nehéz azonosulni, hiszen a legtöbben a megtérésünket követően maradtunk ugyanabban az életvitelben. Ők viszont elhagyták a családjukat és a munkájukat is. Miből éltek meg? Érdekes kérdés, ugyanis ennek megértése – ha nem is szó szerint, de elvi szinten mindenképpen – nekünk is útmutatást ad a gyülekezeti élet finanszírozásában. Különösen manapság, amikor a ’keresztény’ közösségek sokasága az államtól várja hitélete finanszírozását (maiasan szólva: ez gáz…). 

 
2018.04.14. – Néha elég nehéz elfogadni, hogy már Istenben vagyok (Kispál Zsolt) - Letöltés
Mózes – miután 40 évesen önkéntes száműzetésbe vonult túlbuzgósága miatti üldöztetése végett – eléggé hozzászokott a nyája gondozásához. Élete következő 40 éve alatt még az emberi nyelven való beszélgetést is majdnem elfelejtette: jól el volt az állatokkal... Na, ebbe a nyugalmi állapotába ’robbant bele’ JHVH, a VAGYOK, Aki elhívta őt szolgálni. Mózesnek újra fel kellett tudnia fogni és megtanulni, hogy Isten ebből az állapotából is tudja, sőt, akarja használni. Nem volt könnyű neki, de ha Mózesnek 80 éves korában ment a dolog, akkor nekünk is menni fog az Örökkévaló segítségével.

 
2018.04.14. – Atyák és fiak egymásra találása (Nyeste Zsolt) - Letöltés
Malakiás híres próféciája, a mi Bibliánk Ószövetségi részének utolsó versszakainak ma is egy beteljesedését láthatjuk a magyar Eklézsiában: újra tele van az ország buzgó fiatalokkal, akik sokkal inkább megélhetik fiúi mivoltukat az előző ébredési időszak ’atyáinak’ védelme alatt. Ahogy a kiöregedett versenylovakat sem levágják, hanem újabb generációk nemzésére használják, úgy akarja Isten, hogy az elmúlt évtizedek alatt szolgáló hívők atyaként a most születő ébredési időszak fiait gondozzák – és hogy a köztük lévő nyilvánvaló különbségek ellenére se az irigység, a lenézés domináljon, hanem az egymásra talált szíveik együtt-szolgálata.

 
2018.04.14. – Nem csak megtértünk, hanem küldetésben is vagyunk (Vozár Krisztián) - Letöltés
Ha már egyszer megtértünk, fel kell ismernünk, hogy az ÚR ki akar mindannyiunkat küldeni ’misszióba’, hogy szolgáljunk az emberek felé. Persze tudjuk, hogy az Urat kell szolgálnunk, de azért azt könnyű belátnunk, hogy az Úrnak nem igazán van szüksége a mi szolgálatunkra. Az embereknek viszont annál inkább… És minden szolgálat eleje az, ha elmondjuk nekik az Evangéliumot. Végsősoron mi is így lettünk keresztények – valakin keresztül.

 
2018.03.24. – Mit jelent az, hogy ’teljesevangéliumi’ (Gönczi Zsolt) - Letöltés
A gyülekezetünk nevének eredete lassan a múltba vész – azonban kétségtelen, hogy a megalkotóját az a szándék vezet(het)te, hogy minél többet áruljon el rólunk. Talán túl sokat is… ma sokkal jobban szeretjük csak egyszerűen ’Mezőkövesdi Gyülekezet’-nek hívni, vagy magunk között ’gyüli’-nek. Annyi bizonyos, hogy nyugodtan pályázhatnánk ’az ország leghosszabb nevű gyülekezete’-címre Mindenesetre azt nem tudjuk, hogy a nevünkben lévő ’teljesevangélium’ szó alatt a gyülekezetünk névadója mit értett pontosan. Ebben az üzenetben viszont röviden elmondom, hogy én mit értek alatta.

 
2018.03.24. – Passzivitás v.s. harc (Antal-Pap Judit) - Letöltés
Judit már az üzenete elején elvetette a maga számára kijelölt ’fonalat’ – azaz a jegyzetét, és inspiratív módon szól a jelenlegi időszak harcba szólító állapota és a passzivitásra való ösztönzésének ellentétéről. Bizony, el kellene végre dönteni, hogy a harcra szólító kihívásnak vagy az apátiának engedünk. Mindezeket a hatásokat mindenki magában hordja ugyanis…

 
2018.03.17. – Kiss József: Vajon Jézus az időd Ura-e? - Letöltés
Az nem lehet kétséges, hogy Jézus az idő Ura (is) – de vajon az én időm Ura is-e? Ha nem, akkor már elherdáltam az életemet… Ma, amikor ’annyi időnk sincs, hogy meghaljunk’, még inkább életünk minőségének fokmérője, hogy a nekünk adott időt hogyan használjuk fel. Ez az izgalmas tanítás ezt a kérdést járja körül.

 
2018.03.10. – „Vagyok ami vagyok” II. (Gönczi Zsolt) Letöltés
Miután a múlt alkalommal megtudtuk, hogy a címben jelzett kijelentést Pál mondta (és nem JHVH Mózesnek…), nekünk is el kell tudnunk mondani magunkról. Már csak az a kérdés: honnan vesszük, kitől eredeztetjük az önmagunkról vallott álláspontunkat. Bemerítő János szolgálatát is megpróbálta a ’központ’ kivizsgálni és a vallási rendszerük szerinti elvárás alapján elvetni vagy legitimizálni. János azonban a ’központ’ nélkül is nagyon jól tudta, hogy ki nem ő, illetve hogy ki is ő és honnan, kitől vette az elhívását.

 
2018.03.03. – „Vagyok ami vagyok” (Gönczi Zsolt) - Letöltés
Kitaláljátok, hogy ki mondta kinek és mikor ezeket a szavakat…? (Puskázni tilos!) Nem, nem – nagy valószínűséggel tévedtek. De úgy is kiderül, ha meghallgatjátok ezt a tanítást, amelyben arról lesz szó, hogy nem ártana, ha a hívők tudnák, milyen ajándékok birtokában vannak. És ha még használni is kezdené(n)k… az lenne csak Kánaán.
Youtube

 
2018.03.03. – Érintés (Gönczi Zsolt) - Letöltés
A mai technológiai eszközökkel terhelt világban az érintés fogalma sajnos az érintőképernyős eszközöknél csúcsosodik ki. Pedig nekünk is szükségünk lenne erre… Bizony, Jézus nem csak hatalmas ajándékokkal, hanem érintéssel is szolgált az Őt keresők felé – és az ezekben a pici mozdulatokban semmiben sem kisebb erő szabadult fel, mint a gyógyítások látványos megnyilvánulásaiban. Változtassátok át a szíveteket Ti is érintős üzemmódba, és hagyjátok, hogy a Mester elindítsa Bennetek a megfelelő programokat! 
Youtube

 
2018.02.24. – Gyógyulás és szabadulás van Krisztusban 2. (Csóka Ferenc) - Letöltés
Feri folytatta a két héttel ezelőtti üzenetét. Ezúttal elsősorban Jézus szabadító szolgálatáról beszélt, a korábbi üzenet szellemében frissen, dinamikusan. És hogy a tőle származó klasszikust idézzük (akik hallgatták, értik): „Mindjárt hoppá!”
Youtube

 
2018.02.24. – Jézus ruhájának szegélye (Gönczi Zsolt) - Letöltés
Az a helyzet, hogy szeretett hazánk gondolkodásának alapsémái között van, hogy szeretünk negatívak lenni. ’Sírva vigad a magyar’ – tartja a mondás. Nos, Jézusból, sőt, a ruhája szegélyéből is akár az átlagosnál mélyebben lévő emberek is tudtak gyógyulást, szabadulást és helyreállást venni, ha elvetették maguktól ezt a negatív gondolkodást és képesek voltak a Mesterhez hittel közeledni. Jézusnak ma is van minden bajunkra egy bojtja!
Youtube

 
2018.02.17. – A pogányok pünkösdje a Szellem korszaka (Kispál Zsolt) - Letöltés
Mindenki ismeri az Apostolok Cselekedeteinek azt a történetét, amelyben Jézus mennybemenetelét követően az első 120 tanítványt betöltötte a Szent Szellem. Kevésbé ismert viszont az, hogy ez a Pünkösd elsősorban a zsidóság pünkösdje volt. A pogányok pünkösdje később kezdődik majd el, de a mai napig tart. Bárki részese lehet Isten eme csodálatos ajándékának. Hallgasd meg ezt a tanítást és vedd el Te is Istentől, amit Neked szánt!
Youtube

 
2018.02.17. – A bennünk égő csipkebokor (Gönczi Zsolt) - Letöltés
Mózes és a csipkebokor… Sok üzenet szól erről a furcsa, de történelmet formáló találkozásról. Mózes nem is sejtette, hogy az égő csipkebokor valójában a saját szíve: az Istennel való találkozása által elkezdett benne is újra feléledni és aztán már ki sem hunyni soha többé ez a tűz. Isten tüze így vagy úgy, de végig kísérte Mózest és a népet – emlékeztetve őket arra, hogy az ÚR Maga is tűzben jelent meg neki és hívta el.
Youtube

 
2018.02.17. – Bizonyság gyógyulásról és annak tanulságai (Nagy Milán) - Letöltés
Ez a bizonyság most történt, sőt, történik és fantasztikus önmagában is ilyen csodáról hallani. Dicsőség érte Istennek! Milán azonban nem csak erről beszél, hanem a gyógyuláshoz vezető út tanulságairól is: arról, hogy nekünk is kell lépnünk hitben ahhoz, hogy gyógyulásunkat elvegyük az ÚRtól.
Youtube

 
2018.02.11. – Tesla az űrben…! (Gönczi Zsolt Pásztón elhangzott üzenete) - Letöltés
A Biblia tele van a hétköznapi életből vett példákkal, illetve az akkori történések áthallásaival, melyek segítségével szellemi igazságokat értetnek meg velünk a Biblia szereplői. A múlt hét egyik érdekes híre volt, hogy Elon Musk Tesla roadstere-e Nap körüli pályára állt. Ezt a tanítást ez a hír inspirálta. Ha tudni akarjátok, milyen üzenet sült ki ebből, hallgassátok meg. A Teslának pedig jó utat!
Youtube

 
2018.02.10. – Gyógyulás és szabadulás van Krisztusban (Csóka Ferenc) - Letöltés
Az Evangéliumok beszámolnak nekünk erről az Igazságról – ebben a tanításban fantasztikusan bátorító üzenetet kapunk erre nézve! Ez a tanítás megerősíti azokat a bizonyságokat, amelyeket az ÚR cselekszik manapság közöttünk, ugyanakkor figyelmeztetőleg is szól hozzánk, hogy mikre kell jobban oda figyelnünk. Egészségetekre! 
Youtube

 
2018.02.10. – Bizonyságok Letöltés
Az ÚR ma is gyógyít és szabadít! Íme, néhány, erről szóló friss bizonyság. Van még több is!
Youtube

 
2018.02.03. – Egy teljesen ÚJ szövetség részesei vagyunk (Nyeste Zsolt) - Letöltés
Az ember időnként már régen nála lévő dolgokra ébred rá, hogy ’Jé, mennyire igaz!’ - és ezek a ráébredések mindig friss erővel töltik fel. Ez a prédikációban egy ilyen átélés hatására született. Mindig jó hallani valakit, akiben ’veretes’ igazságok törnek felszínre megújult elemi erővel. Íme! 
Youtube

 
2018.02.03. – A hit lépései egy új dimenziót nyitnak (Gönczi Zsolt) - Letöltés
Jézus körül forrt a levegő, nem kétséges. Ugyanakkor érdekes látni, hogy azok a hétköznapi emberek, akik Jézushoz ugyanannyira hétköznapi dolgaikkal közeledtek, de ebben a közeledésükben áttörték saját félelmeik, kicsinységük vagy vallási okból fennálló falaikat, vagy akár Jézus elutasítását is, nem csak azt kapták meg a Mestertől, ami miatt megkeresték Őt, hanem sokkal többet: egy új világot és új életet. Ha még nem a Tiéd ez az ÚJ, kapd meg Te is Tőle! 
Youtube

 
2018.02.03. – A valódi eredendő bűn (Gönczi Zsolt) - Letöltés
Eredendő bűn… Nincs hívő, aki ne vágná rá azonnal, hogy Ádám és Éva tette ezt. Valójában a Biblia arról tesz bizonyságot, hogy az ember a legelső pillanattól kezdve alkalmas volt arra, hogy vétkezzen – és ez Ádám bűnétől függetlenül is igaz. Viszont Jézus konkrétan megjegyezi, hogy mi ’A’ bűn – az egyetlen, amely a legsúlyosabb. Ennek alapján eljutunk ebben a rövid tanításban ahhoz a kinyilatkoztatáshoz, hogy ’Nem az az igazi eredendő bűn, hogy Ádámék ettek a Jó és Rossz Tudásának Fájáról, hanem az, hogy most, amikor lehetséges, az emberek nem esznek az Élet Fájáról.’ Ámen. Egyetek róla, mert most teljesen nyitott az Út oda, illetve Hozzá. 
Youtube

 
2018.01.27 – Szellemi érzékszerveink – II.rész (Gönczi Zsolt) - Letöltés
A fizikai érzékszerveinkhez hasonlóan Isten ellátott bennünket szellemi érzékszervekkel is, amelyek segítségével érzékelni és eligazodni tudunk abban a szellemi környezetben, amely körbe vesz bennünket. Ebben a tanításban a két héttel korábbi üzenet folytatódik a szellemi érzékszerveink használatának fontosságáról.

 
2018.01.27 – Petra és Petrosz: ’újratöltve’ (Gönczi Zsolt) - Letöltés
Számos tanítást hallgathattunk a címben jelölt témában. Most ennek egy kicsit más vetületét és mélyebb értelmezését vesszük át röviden, amelyből Jézus és Péter beszélgetésének tartalmi előképét ismerhetjük meg.

 
2018.01.20 – A depresszióról őszintén és a tervezésről Isten Igéjének tükrében (Antal-Pap Judit) - Letöltés
Ebben a tanításban egyszerűen és őszintén hallhatunk a depresszióról, mint olyan népbetegségről, amely a hívőket sem kerüli ki. Eközben a napi feleadataink és felelőségünk, illetve az időbeosztásunkról is szó lesz Isten Igéjének tükrében – Judittól megszokott könnyed, szókimondó, de mégis lényegre tapintó módon.

 
2018.01.20 – Nyugtalanság, ami előre visz (Gönczi Zsolt) - Letöltés
A hívő ember része a békesség, azonban a Szent Szellemről tudjuk, hogy állandó keresésben, mozgásban van. Így a hívő életnek része kell legyen ez a ’nyugtalanság’ is, amely Isten irányába mozgat bennünket. Ez a rövid üzenet a ’gazdag ifjú’ néven ismert történet alapján mutat rá erre a lényeges kérdésre.

 
2018.01.13 – Mit jelent, hogy ’Őbenne lakozik az Istenség egész teljessége testileg’? (Gönczi Zsolt) - Letöltés
2018.01.13 – Szellemi érzékszervek (Gönczi Zsolt) - Letöltés
2018.01.06 – A II.Királyok 3. részének hét tanulsága (Perjesi István vendégszolgálata) - Letöltés

 

1%

 

adószámunk:

18294334-1-05

 

Köszönjük.

Névnap

2018. december 17. Hétfő
Lázár, Olimpia

 
A Nap kel 07:39-kor,
nyugszik 15:54-kor.

Holnap
Auguszta
napja lesz.

Facebook

Oldalainkat 9 vendég és 0 tag böngészi